Report Avatar Facebook người khác

Bước 1 : Fake ip US hoặc UK Truy cập vào link Contact : https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922 
Bước 2 : Bạn đang cố gắng báo cáo gì? 
Chọn ảnh
 * Bạn đang cố gắng báo cáo loại ảnh nào? Chọn ảnh đại diện *
 Bạn có URL của ảnh hoặc các ảnh mình đang cố gắng báo cáo không? 
Bạn chọn : 
Có, tôi có URL
 * Bạn sống ở đâu? 
Chọn tôi sống ở bên ngoài Hoa Kì ( Mĩ )  Sau khi chọn xong hết nó sẽ load bạn ra một trang khác  
*  Ai đang bị vi phạm quyền riêng t ư?
 Bạn chọn : Quyền của con tôi . 
* Con bạn bao nhiêu tuổi?
 Bạn chọn dưới 13 tuổi còn liên kết [URL] nội dụng thì bạn copy link avatar của nó bỏ vào Tên thì điền tên của victim .

Chúc thành công :)

Report Avatar Facebook người khác Report Avatar Facebook người khác Reviewed by Xuan Tien on 1:12 AM Rating: 5

No comments:

Cám ơn bạn đã nhận xét :)

Powered by Blogger.