Những phím tắt Photoshop giúp bạn thao tác nhanh hơn

Phím tắt Photoshop cực hay cho bạn:

Các hotkey Photoshop này được sắp xếp loại theo mục đích sử dụng, nhanh, thuận tiện hơn:
Những phím tắt Photoshop giúp bạn thao tác nhanh hơn

Nhóm phím tắt hệ thống FILE:

 • CTRL + N New Tạo File mới
 • CTRL + O Open Mở file
 • CTRL + ALT + O Open As Mở file từ Adobe Bridge
 • CTRL + W Close Đóng file
 • CTRL + S Save Lưu
 • CTRL + SHIFT + S Save As Lưu ra các dạng khác nhau
 • CTRL + ALT + S Save a Copy Lưu thêm 1 bản copy
 • CTRL + P Print In ảnh

Nhóm phím tắt F:

 • F1 Mở trình giúp đỡ
 • F2 Cut
 • F3 Copy
 • F4 Paste
 • F5 Mở Pallete Brush
 • F6 Mở Pallete màu
 • F7 Mở Pallete Layer
 • F8 Mở Pallete Info
 • F9 Mở Pallete Action

Nhóm lệnh thao tác với Layer:

 • CTRL + SHIFT + N New > Layer Tạo Layer mới
 • CTRL + J New > Layer Via Copy Nhân đôi Layer
 • CTRL + SHIFT + J New > Layer Via Cut Cắt Layer
 • CTRL + G Group with Previous Tạo nhóm Layer
 • CTRL + SHIFT + G Ungroup Bỏ nhóm Layer
 • CTRL + SHIFT + ] Arrange > Bring to Front Chuyển Layer lên trên cùng
 • CTRL + ] Arrange > Birng to Forward Chuyển Layer lên trên
 • CTRL + [ Arrange > Send Backward Chuyển Layer xuống dưới
 • CTRL + SHIFT + [ Arrange > Send to Back Chuyển Layer xuống dưới cùng
 • CTRL + E Merge Down Ghép các Layer được chọn
 • CTRL + SHIFT + E Merge Visible Ghép tất cả các Layer

Các lệnh chọn SELECT trong Photoshop:

 • CTRL + A All Chọn tất cả
 • CTRL + D Deselect Bỏ vùng chọn
 • CTRL + SHIFT + D Reselect Chọn lại vùng chọn
 • CTRL + SHIFT + I Inverse Nghịch đảo vùng chọn
 • CTRL + ALT + D Feather Mờ biên vùng chọn
 • CTRL + F Last Filter Lặp lại Filter cuối cùng
 • CTRL + SHIFT + F Fade Chỉnh Opacity Brush

Các phím tắt với nhóm IMAGE:

 • CTRL + L Ajust > Levels Bảng Levels
 • CTRL + SHIFT + L Ajust > Auto Levels Tự động chỉnh Levels
 • CTRL + ALT + SHIFT + L Ajust > Auto Contrast Tự động chỉnh Contrast
 • CTRL + M Ajust > Curves Bảng Curves
 • CTRL + B Ajust > Color Blance Bảng Color Blance
 • CTRL + U Ajust > Hue/Saturation Bảng Hue/Saturation
 • CTRL + SHIFT + U Ajust > Desaturate Bảng Desaturate
 • CTRL + I Ajust > Invert Bảng Invert

Cách lệnh tắt với nhóm lệnh EDIT:

 • [ Zoom + Brush Phóng to nét bút
 • ] Zoom – Brush Thu nhỏ nét bút
 • CTRL + Z Undo Trở lại bước vừa làm
 • CTRL + ALT + Z Undo More Trở lại nhiều bước
 • CTRL + X Cut Cắt
 • CTRL + C Copy Copy
 • CTRL + SHIFT + C Copy Merged Copy Merged
 • CTRL + V Paste Paste
 • CTRL + SHIFT + CTRL + V Paste Into Paste chồng lên
 • CTRL + T Free Transform Xoay hình / Chỉnh ti lệ
 • CTRL + SHIFT + T Transform > Again Làm lại bước Free Transform

Nhóm phím tắt công cụ - Toolbar:

 • V Move Di chuyển
 • M Marquee Tạo vùng chọn
 • L Lasso Tạo vùng chọn tự do
 • W Magic Wand Tạo vùng chọn theo màu
 • C Crop Cắt hình
 • I Eyedroppe Chấm màu . Thước kẻ
 • J Healing Brush Chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh
 • B Brush Nét bút
 • S Clone Stamp Lấy mẫu từ 1 ảnh
 • Y History Brush Gọi lại thông số cũ của ảnh
 • E Eraser Tẩy
 • G Paint Bucket Đổ màu/Đổ màu chuyển
 • . Smudge Tool Mô tả hiện tường miết tay
 • O Burn Làm tối ảnh
 • P Pen Tạo đường path . vector
 • T Horizontal Type Viết chữ
 • A Path Selection Chọn đường Path . Vector
 • U Round Retange Vẽ các hình cơ bản
 • H Hand Hand Tool
 • Z Zoom Phóng to / nhỏ hình
 • D Defaul Background
 • Color Quay về màu cơ bản ban dầu
 • X Swich Foreground
 • & Background color Đổi màu trên bảng mà

Nhóm phím tắt VIEW:

 • CTRL + Y Preview>CMYK Xem màu CMYK
 • CTRL + SHIFT + Y Gamut Warning Xem gam màu ngoài hệ CMYK
 • CTRL + + Zoom In Phóng to
 • CTRL + – Zoom Out Thu nhỏ
 • CTRL + 0 Fit on Screen Xem hình tràn màn hình
 • CTRL + SHIFT + H Hide Path Ẩn các đường Path
 • CTRL + R Show Rulers Hiện thước
 • CTRL + ; Hide Guides Ẩn Guides
 • CTRL + SHIFT + ; Snap To Guides Nhẩy bằng Guides
 • CTRL + ALT + ; Lock Guides Khoá Guides
 • CTRL + “ Show Grid Hiện lưới
 • CTRL + SHIFT + ‘ Snap To Grid Nhẩy bằng lưới
Những phím tắt Photoshop giúp bạn thao tác nhanh hơn Những phím tắt Photoshop giúp bạn thao tác nhanh hơn Reviewed by Xuan Tien on 7:53 PM Rating: 5

No comments:

Cám ơn bạn đã nhận xét :)

Powered by Blogger.