Cách bật/tắt tường lửa (Firewall) Trong Win7,8

Firewall là một phần mềm dùng để lọc thông tin ra/vào máy tính hay hệ thống mạng của bạn. Tất cả những thông tin vào máy tính của bạn sẽ phải qua firewall, từ đây firewall sẽ kiểm tra thông tin rồi mới cho phép hoặc từ chối thông tin vào máy tính. Microsoft đã đưa những tính năng firewall vào những hệ điều hành của mình như Windows XP,VistaWindows 7 và Windows 8
Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cấu hình firewall trong Windows 8:

Bước 1:

Bạn phải đăng nhập máy tính với quyền administrative, truy cập theo đường dẫn Start > Control Panel > System and Security.

Bước 2:

Trong cửa sổ System and Security, bạn click vào Windows Firewall.

Bước 3:

Ở cột bên trái giao diện, bạn chọn Change notification settings để điều chỉnh cài đặt firewall.

Bước 4:

Tại đây, bạn có thể tùy ý điều chỉnh bật hoặc tắt Firewall cho cả 2 chế độ Privatevà Public network

Bước 5:

Để cài đặt theo chế độ đề xuất của Windows, bạn có thể bấm Use recommended settings.

Hoặc trở về mặc định ban đầu thì hãy chọn Restore default và click Yes khi có thông báo xác nhận

Bước 6:

Nếu là một chuyên gia, bạn có thể sử dụng Advance Setting để cấu hình firewall đối với luồng thông tin inbound và outbound tùy thuộc vào nhu cầu của mình.

Bước 7:

 

Khi nhấn vào Inbound Rules ở bên trái, bạn sẽ thấy một danh sách Inbound Rules được hiển thị. Bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa kết nối nào bạn muốn bằng cách click chuột phải chọn Enable Rule/Disable Rule
Làm tương tự đối với Outbound Rules đối với các luồng thuông tin đi ra. 

Chúc thành công :)

NGuồn: quantrimang

Cách bật/tắt tường lửa (Firewall) Trong Win7,8 Cách bật/tắt tường lửa (Firewall) Trong Win7,8 Reviewed by Xuan Tien on 1:28 AM Rating: 5

No comments:

Cám ơn bạn đã nhận xét :)

Powered by Blogger.