Code đếm số người online trên web - blog của bạn

Code đếm số người online
Nếu bạn đang là chủ nhân của 1 website hay 1 blog thì chắc là bạn rất muốn biết số lượng người đang ghé thăm trang của bạn đúng không?
Cài đặt số liệu thống kê trên trang web của bạn là rất dễ dàng. Không có đăng ký và họ là hoàn toàn miễn phí! Chỉ cần sao chép mã html bạn thấy bên dưới và dán vào mỗi trang bạn muốn theo dõi.

Muốn một widget phong cách khác nhau? Xem tất cả các loại khác nhau của chúng tôi trong bộ sưu tập của Whos.amung.us. Có vài cách hiển thị khác nhau để cho bạn chọn.

Đoạn mã của bạn đây:
<script id="_waucxf">var _wau = _wau || []; _wau.push(["classic", "xf8krh0jtlio", "cxf"]);
(function() {var s=document.createElement("script"); s.async=true;
s.src="http://widgets.amung.us/classic.js";
document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s);
})();</script>
 
 - Đối với Blogspot thì bạn Thêm Tiện Ích => HTML/Javascript và add code trên vào.

Chúc các bạn thành công!
Code đếm số người online trên web - blog của bạn Code đếm số người online trên web - blog của bạn Reviewed by Xuan Tien on 9:43 AM Rating: 5

No comments:

Cám ơn bạn đã nhận xét :)

Powered by Blogger.